Διακεκριμένοι Προεδρεύοντες,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα συμμετέχει με μεγάλη ικανοποίηση στην 3η Υπουργική Συνάντηση για τη Διαθρησκευτική Συνεργασία για την ειρήνη.

Η Ελλάδα, ως χώρα παρατηρητής αυτής της πρωτοβουλίας, υποστηρίζει πλήρως την προσπάθεια του Τριμερούς Φόρουμ και ενστερνίζεται το όραμά του. Έναν κόσμο όπου οι θρησκείες δεν δημιουργούν έριδες, δεν είναι πηγές μίσους και καταστροφών, αλλά θεμέλια ενός κόσμου όπου η πίστη μπορεί να είναι δύναμη για ειρήνη, κατανόηση, ανάπτυξη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο διαθρησκευτικός διάλογος είναι στοιχείο–κλειδί σε όλες τις διαδικασίες ειρήνευσης και ανάπτυξης.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η θρησκεία είναι μια αξιόλογη δύναμη για κοινωνική πρόοδο και συνδέεται συνεχώς με προσπάθειες να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά, να αυξηθεί η ανθρώπινη ευημερεία και να διατηρηθούν η ειρήνη και η ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαμε μάρτυρες πολλών πρωτοβουλιών για την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες να είναι αλληλοσυμπληρωματικές και σαφείς, ώστε να θέσουν τις βάσεις για σωστή αλληλεπίδραση, με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του Τριμερούς Φόρουμ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς προσφέρει στις Κυβερνήσεις, στα Ηνωμένα Έθνη και τις Θρησκευτικές ΜΚΟ, το κατάλληλο πλαίσιο για συνεργασία και συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, όσον αφορά στη δημιουργία περαιτέρω πολιτισμικών και θρησκευτικών γεφυρών.

Κυρίες και Κύριοι, διακεκριμένοι καλεσμένοι,
Σε αυτό το σημείο, επαναβεβαιώνω τη δέσμευση της χώρας μου να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές σας.

Σας ευχαριστώ.