Τα νησιά μας απαιτούν μια κυβέρνηση που θα εγγυάται την ασφάλεια και ανάπτυξή τους — μια αυτοδύναμη ΝΔ!