Συγ 1  2016.2.15

Εισαγωγική Ομιλία στην έναρξη του σεμιναρίου “Σύγχρονες Τάσεις του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Τουρισμού”