Το διεθνές δίκαιο αποτελεί εργαλείο της στρατηγικής μας, χρησιμότατο ασφαλώς. Μαζί με τα άλλα εργαλεία (διπλωματικά, στρατιωτικά, οικονομικά κλπ) πρέπει να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Και όχι αντίστροφα…