Ένα γενικόλογο συνυποσχετικό προσφυγής στη Χάγη με την Τουρκία για οριοθέτηση ΑΟΖ σημαίνει ότι οι διεθνείς δικαστές – προκειμένου να χαράξουν τα θαλάσσια όρια – θα κληθούν να αποφασίσουν σε ποιόν ανήκουν τα ελληνικά νησιά. Ποιός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για μια τέτοια προσφυγή η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε μια «ισορροπιστική» Απόφαση του Δικαστηρίου «δωρεάς» ελληνικών νησιών στην Τουρκία;