Αθήνα, 1 Ιουνίου 2008

Στις κοινές επιδιώξεις Ελλάδας και Γαλλίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε άρθο του με τίτλο «Μαζί στην Ένωση για τη Μεσόγειο», στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης αναφέροντας μεταξύ άλλων:

20080601med.jpg[…] «Οι ελληνογαλλικές σχέσεις δεν προσδιορίζονται μόνο από τις εν πολλοίς κοινές ιστορικές διαδρομές που ακολούθησαν οι δύο χώρες, αλλά πρωτίστως από τις σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουσες επιδιώξεις και συμφέροντα σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γαλλική ιδέα για τη δημιουργία της Ενωσης για τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή αυτήν την πρωτοβουλία. Και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών της Μεσογείου αποτελεί πάντα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, βοηθήσαμε στην προώθηση του σχεδίου αυτού.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2008

Η επίσκεψη του προέδρου Σαρκοζί στην Αθήνα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι οι δεσμοί που μας ενώνουν με τη Γαλλία είναι πολυεπίπεδοι και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών πολυδιάστατες και απλώνονται εντυπωσιακά στον χρόνο. Δεν χρειάζεται να αναφέρει κανείς πολλά, αλλά είναι πάντοτε απαραίτητη η αναφορά στον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε η Γαλλική Δημοκρατία στην ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια στη δεκαετία του 1970. Ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε. και κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Γαλλία σήμερα εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες στη διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική. Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μέλος του G8, πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών εξελίξεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι ελληνογαλλικές σχέσεις δεν προσδιορίζονται μόνο από τις εν πολλοίς κοινές ιστορικές διαδρομές που ακολούθησαν οι δύο χώρες, αλλά πρωτίστως από τις σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουσες επιδιώξεις και συμφέροντα σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γαλλική ιδέα για τη δημιουργία της Ενωσης για τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή αυτήν την πρωτοβουλία. Και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών της Μεσογείου αποτελεί πάντα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, βοηθήσαμε στην προώθηση του σχεδίου αυτού. Εργαζόμαστε και συμβάλλουμε ενεργά σε όλα τα στάδια για την προετοιμασία της πρώτης Συνόδου Κορυφής στις 13 Ιουλίου, που αναμένεται να υιοθετήσει την ιδρυτική πολιτική δήλωση και να εγκρίνει τομείς για πρακτικά προγράμματα προς υλοποίηση. Συνεισφέραμε εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την υποβολή δικών μας προτάσεων σε τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές και η αναβάθμιση των λιμενικών και άλλων υποδομών, τα ενεργειακά δίκτυα, η ανάταξη των περιβαλλοντικών «τραυμάτων» της Μεσογείου, η πολιτική προστασία με δημιουργία κέντρου πολιτικής προστασίας, ο τουρισμός κ.ά. Και όλα αυτά στη βάση συγκεκριμένων αρχών και ολοκληρωμένου σχεδιασμού ώστε να αποφευχθούν λάθη και αδυναμίες τoυ παρελθόντος.