Μεταξύ αυτών και της Τουρκίας, παρά τη μονομερή στήριξη των Παλαιστινίων..