Σάββατο 9 Ιουνίου 2007

H αφετηρία της ελληνικής στρατηγικής στην ΝΑ Ευρώπη είναι το όραμα της μετατροπής της περιοχής σε μια γνήσια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει σθεναρά την ενσωμάτωση του συνόλου των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο στόχος αυτός υλοποιείται συστηματικά. Σήμερα τρεις χώρες – η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία – είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κροατία και η Τουρκία έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Τίποτε βέβαια δεν έγινε και δεν θα γίνει αυτόματα. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια από τις χώρες της περιοχής με σταθερή προσήλωση στα κριτήρια και προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Αυτοματισμός υφίσταται μόνο σε ένα απολύτως ξεκάθαρο πλαίσιο: «πλήρης εκπλήρωση ίσον πλήρης ένταξη». Με βάση αυτή την αρχή συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, αλλά και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που βλέπουν το μέλλον τους μέσα στις ευρωατλαντικές δομές.

Η Ελλάδα κατέχει σήμερα ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια, ως δύναμη σταθερότητας και ανάπτυξης για το σύνολο της περιοχής. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σχεδόν 14 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, δημιουργώντας περίπου 200.000 θέσεις εργασίας στην πορεία. Είμαστε ο πρώτος ξένος επενδυτής στην Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία. Ο δεύτερος στη Ρουμανία και ο τρίτος στη Βουλγαρία. Στον τραπεζικό τομέα, άνω των 1.000 υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών λειτουργούν στην περιοχή, κατέχοντας 20% του μεριδίου της αγοράς. Ως απόρροια της αυξανόμενης οικονομικής δραστηριοποίησης στην περιοχή, οι Ελληνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25% κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Μόνο στην Τουρκία, οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40% το 2006.
Στην Τουρκία αξίζει ιδιαίτερη αναφορά.

Οι ελληνοτουρκικές οικονομικές σχέσεις βρίσκονται σε επίπεδο εξαιρετικό σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια, ενώ τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα. Το 2006 οι εμπορικές συναλλαγές μας υπερέβησαν τα 2,5 δις δολάρια. Είναι σημαντικό ότι μετά το 2004 επιταχύνεται σημαντικά ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών, με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές να έχει ανέλθει από το 55% το 2004, σε πάνω από 80% το 2006 και με αναμενόμενη περαιτέρω θεαματική βελτίωση το 2007. Δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην Τουρκία και μερικοί υπολογίζουν ότι το 2007 αυτές θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.
Όλα αυτά δεν αποτελούν παρά μόνο ένα μέρος του μερίσματος ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας για το οποίο σταθερά και με στρατηγικό σχεδιασμό εργαζόμαστε. Ένα μέρισμα που μεταφράζεται σε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τις περιφέρειες εκείνες που συνορεύουν με τις υπό ένταξη χώρες. Ο εξευρωπαϊσμός των οικονομιών των γειτόνων μας θα επιτρέψει σε όλες τις ελληνικές ακριτικές περιφέρειες να αποβάλουν τον χαρακτήρα του συνοριακού αδιεξόδου και να αποτελέσουν τη συνέχεια ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, με προφανή αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής στρατηγικής. Να διασφαλίσει και να διευρύνει τον ρόλο της ως αναπτυξιακού πόλου της περιοχής, πρωτίστως στο πλαίσιο μιας δυναμικής περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι προβλέψεις ποτέ δεν ήταν καλύτερες.