Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό την προεδρία του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Γιάννη Βαληνάκη σύσκεψη με θέμα την πορεία της δραστηριοποίηση της χώρας στο πλαίσιο της Ένωσης για την Μεσόγειο. Στην σύσκεψη συμμετείχαν Γενικοί Γραμματείς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Παιδείας, Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως τόνισε ο κ. Βαληνάκης με τη Διακήρυξη για την Ένωση για τη Μεσόγειο που υιοθετήθηκε στο Παρίσι τον περασμένο Ιούλιο,  αναβαθμίστηκε το πολιτικό πλαίσιο των σχέσεων Ε.Ε. με τους Μεσογειακούς Εταίρους και ενισχύθηκε η συν-ιδιοκτησία των πολυμερών σχέσεων στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.

Η Ελλάδα υποστήριξε εξ’ αρχής την Γαλλική ιδέα. «Για την Ελλάδα, η σημασία του νέου εγχειρήματος έγκειται στον προσανατολισμό του να ενδυναμώνει τις Ευρω- μεσογειακές  σχέσεις,  μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων σε συγκεκριμένους και προεπιλεγμένους τομείς». Ο κ. Βαληνάκης αναφέρθηκε στην προφανή σημασία της άμεσης δραστηριοποίησης  μας και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ή χώρα μας λόγω της γεωγραφική της θέσης και της διαχρονικής πολιτικής μας στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Βαληνάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις που ως Ελλάδα έχουμε, ήδη, υποβάλει: Στην θεματική ενότητα Χερσαίοι και Θαλάσσιοι Διάδρομοι, η Ελλάδα υπέβαλε το πρόγραμμα «Θαλάσσιοι Διάδρομοι στην Νοτιο- Ανατολική Μεσόγειο» με θετική ανταπόκριση από σημαντικές χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, στη θεματική ενότητα Απορρύπανση της Μεσογείου και νερό, το ΥΠΕΧΩΔΕ  υπέβαλε  πρόταση προγράμματος, που εστιάζει στην δημιουργία πλαισίου συνεργασίας, συντονισμού και διαλόγου μεταξύ των χωρών-εταίρων για την αποτελεσματική διαχείριση υδάτων, με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της Μεσογείου. Τέλος,  στη θεματική ενότητα Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης υπέβαλε την  πρόταση «Μεσογειακή Πρωτοβουλία ηλιακού κλιματισμού»,  που εστιάζει στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας  για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών κλιματισμού στις χώρες της Μεσογείου.

Όπως τόνισε ο κ. Βαληνάκης, η Ελλάδα έχει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εμπλακεί με δράσεις και προτάσεις στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων για λόγους πολιτικούς, αλλά και οικονομικούς. «Κατά συνέπεια θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες, που δίδονται από την νέα αυτή δομή των Ευρω-μεσογειακών σχέσεων,  ώστε να αποκτήσει ενεργό ρόλο σε όλο το φάσμα των προβλεπόμενων,  από αυτές τις  θεματικές ενότητες δραστηριοτήτων».