Τομεάρχης: Αγάθα Ζαρακοβίτου
 
Η Ανεξάρητη Τοπική Οργάνωση ΝΔ Μόντρεαλ δημιουργήθηκε την 29-12-1983 απο  τους:
1. Ανδρέας Κυρές
2. Ιωάννης Αμανατίδης
3. Παντελής Γκειβελόπουλος
4. Κωνσταντίνος Γεωργιώνης
5. Αναστάσιος Πλατανίτης
6. Ντίνος Σκαρρέτας
7. Μανώλης Καταληφός
8. Γεώργιος Καρραγιάνης
9. Γάιος Μοναστηριακός
10. Ευφροσύνη Μιχαλοπούλου
 
Η παρούσα Τοπική Επιτροπή αποτελείται απο τους εξής_
 
1. Ιωάννης Μπουγάς, Πρόεδρος
2. Νικηφόρος Λάζαρης, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Καρράς, Γραμματέας
4. Δημήτριος Κoντός, Ταμίας
5. Δημήτριος Sακογιάννης, μέλος
6. Αναστάσιος Βούτος, μέλος
7. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, μέλος
8. Σπύρος Παπαδόπουλος, μέλος
9. Ανδρέας Τρούπος, μέλος
10. Βασίλειος Μιχαηλίδης, μέλος, και
11. Ζήσιμος Μπράτης, μέλος