Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Βαληνάκης, συνάντησε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν αιτήματός τους, τους Πρέσβεις της Γαλλίας, Γερμανίας και Μ. Βρετανίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της γνωστής εξελισσόμενης πρωτοβουλίας των τριών χωρών τους σε σχέση με το  Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσαν τον κ. Υφυπουργό, για την πρόθεση παρουσίασης δέσμης προτάσεων, η στήριξη των οποίων από την Ελλάδα, θα συνέβαλλε στην επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας.