Η τουρκική εσωστέφεια μας δίνει χρόνο για πρωτοβουλίες! – Συνέντευξη OpenTv 17.02.23

Ενώ εκείνοι κινούνται (πχ με Ισραήλ) εμείς θα καθόμαστε;