Κι όσο το προεξοφλεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθούμε προ δυσμενών διλημμάτων ή και τετελεσμένων.