Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2004

Βαρσοβία

Να παραμείνει η συνοχή θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, να επιμεριστεί δίκαια το κόστος της διεύρυνσης και να υπάρξει επάρκεια δημοσιονομικών μέσων είναι μεταξύ άλλων τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν σε Υπουργική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε με αντικείμενο τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ για τα έτη 2007-2013.

Η Υπουργική Συνάντηση που φιλοξενήθηκε από την Πολωνική Κυβέρνηση είναι συνέχεια μιας σειράς από συναντήσεις στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας Ελλάδος, Ισπανίας και Πορτογαλίας για την στήριξη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατανομή των πόρων που θα διατεθούν για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντηση της Βαρσοβίας αποφασίστηκε από τα συμμετέχοντα κράτη ότι θα συνεχιστούν οι συντονιστικές συναντήσεις και ότι θα  προχωρήσουν σε κοινές ενέργειες.

Τις εργασίες της σημερινής συνάντησης στη Βαρσοβία άνοιξε ο Πολωνός Πρωθυπουργός κ. Μάρεκ Μπέλκα. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα κ. Γιάννης Βαληνάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κώστας Μουσουρούλης. Συμμετείχαν επίσης Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ανώτατοι εκπρόσωποι από τα 10 νέα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από την Ιταλία, το Βέλγιο και την  Ιρλανδία.

Η διαπραγμάτευση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για τους διαρθρωτικούς πόρους θα είναι δύσκολη και επίπονη περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν και ως εκ τούτου η ανάπτυξη συνεργιών και συμμαχιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει την αποδοχή όλων των Κρατών-Μελών μιας και έξι από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Δανία και Ολλανδία έχουν κάνει σαφή την πρόθεσή τους, το ύψος των πόρων που έχει προτείνει η Επιτροπή να είναι κατά πολύ μικρότερο.