Το Συμβούλιο Εθν.Ασφάλειας δεν ιδρύθηκε ακόμη και το ΚΥΣΕΑ δεν συγκαλείται. Είναι περιττά;

via twitter