Τέταρτη, 12 Μαΐου 2004

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ετήσια Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Στρασβούργο.

Στο πλαίσια των εργασιών της Υπουργικής συνόδου συζητήθηκε η αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο θέμα αυτό υιοθετήθηκε Πρωτόκολλο,  με το οποίο τροποποιείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το νέο πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογραφεί αύριο από την Ελλάδα και άλλες χώρες του ΣτΕ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η κατάσταση στα Βαλκάνια και η συμβολή του ΣτΕ στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας. Ειδικότερα για το θέμα του Κοσυφοπεδίου οι Υπουργοί εξέφρασαν στο σύνολο τους την ανησυχία τους για την πολιτική κατάσταση και τόνισαν την ανάγκη για ενεργότερη εμπλοκή των ευρωπαϊκών θεσμών και Οργανισμών στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Τέλος, συμφωνήθηκε σε αρχικό στάδιο η σύγκληση της Τρίτης Διάσκεψης Κορυφής του ΣτΕ στη Βαρσοβία, έπειτα από σχετική προσφορά της πολωνικής κυβέρνησης,  χωρίς όμως να προσδιορισθεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης υπογράμμισε την σημασία που αποδίδει  η χώρα μας στον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις αποφάσεις του που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Τόνισε επίσης ότι το τρίπτυχο  ανεξαρτησία – αντικειμενικότητα – αποτελεσματικότητα πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο κ. Υφυπουργός είχε διμερείς επαφές με τους ομολόγους του της Ισπανίας και της Κροατίας.