34

Συμμετοχή στην εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάπτυξης Τουρισμού στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου