Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007

 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, είχε χθες συνάντηση με τον κ. Andrei Stratan, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, ο οποίος συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας του στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ελλάδα.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας αποτέλεσαν ένα από τα κυριότερα θέματα των συνομιλιών, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκε η πορεία της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης που αφορά στη Μολδαβία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη μετατροπή της ευρύτερης περιοχής μας, στην οποία ανήκει και η Μολδαβία, σε μία ευρωπαϊκή γειτονιά ειρήνης και συνεργασίας, δήλωσε ο κ. Βαληνάκης στον κ. Stratan, επισημαίνοντας, ωστόσο, την ανάγκη για απρόσκοπτη συνέχιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόσφατη μονογραφή της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Θεωρήσεων και Επανεισδοχής μεταξύ της Μολδαβίας και της ΕΕ, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των επαφών μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας Ελλάδας-Μολδαβίας στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (πρώην Διαβαλκανική). Ο κ. Βαληνάκης αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που έχουν οι δύο χώρες και στην κοινή προσέγγισή τους σε πολλά σημαντικά θέματα των οργανισμών. Όσον αφορά στη Διαδικασία ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Stratan ευχαρίστησε τη χώρα μας για την υποστήριξή της στην αναβάθμιση του καθεστώτος της Μολδαβίας σε πλήρες μέλος τον Μάιο του 2006 στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε την ανάληψη της Προεδρίας της Διαδικασίας από τη Μολδαβία τον προσεχή Μάιο.

Τέλος, εξετάστηκαν ζητήματα διμερών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας το πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας και Μολδαβίας, οι οποίες στηρίζονται στους μακραίωνους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών και εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.