Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008


20080710visc.jpgΟ Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας για τις χώρες της Βαλκανικής (RCC) κ. Hido Biscevic.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC) που ως γνωστόν αντικατέστησε το προϋπάρχον Σύμφωνο Σταθερότητας, οι κ.κ. Βαληνάκης και Biscevic αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στο στρατηγικό πρόγραμμα του RCC και τους τομείς στους οποίους το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας προγραμματίζει να αναλάβει δράσεις όπως είναι οι τομείς των μεταφορών, της οικονομικής συνεργασίας, της εκπαίδευσης, της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, κ.α.

Από πλευράς του, ο κ. Βαληνάκης εξέφρασε το συνεχές ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη δράση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC) και την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας στην ΝΑ Ευρώπη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και για την ύπαρξη σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την ευρωπαϊκή και ευρωαντλαντική προοπτική των χωρών της περιοχής.