"Εμείς ζητάμε να λεχθεί σαφώς ότι η τουρκική δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα", δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στη ΝΕΤ 105,8 και στο δημοσιογράφο Γιάννη Ρουμπάτη.
   Και πρόσθεσε "Ζητάμε να λεχθεί σαφώς ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε εφαρμογή του Πρωτοκόλλου χωρίς εξαιρέσεις, άρα και στο επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε επίπεδο εφαρμογής. Επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη που αναγνωρίζεται διεθνώς ως υποκείμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος να υπάρχει ένας τρόπος να παρακολουθήσουμε ως Ε.Ε.  εάν και πώς θα εφαρμόζει η Τουρκία το Πρωτόκολλο."
"Η αντιδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ικανοποιητική για τα συμφέροντα της Ελλάδας και των ευρωπαίων εταίρων μας", επισήμανε ο κ. Βαληνάκης.
  "Στόχος μας είναι η Τουρκία να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο και να κινηθεί προς αυτήν την πλευρά, εφόσον και η ίδια θέλει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση",  συμπλήρωσε ο υφυπουργός.