28 Ιανουαρίου 2008

 

Με αφετήρια την πεποίθηση ότι «οι πολίτες της Ευρώπης δεν πρέπει να είναι παρατηρητές, αλλά διαμορφωτές της κοινής πορείας και του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος», συζητήσαμε σήμερα στις Βρυξέλλες στο γεύμα των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή και της αρμόδιας Επιτρόπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας M. Wallstrom, την επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΕ (Communicating Europe). Προχωρήσαμε σε απολογισμό του έργου που έγινε στο πλαίσιο του λεγόμενου Σχεδίου Δ -για τη Δημοκρατία, το Διάλογο και τη Διαβούλευση με τους ευρωπαίους πολίτες- ενώ παράλληλα εξετάσαμε τις προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της στρατηγικής επικοινωνίας της Ευρώπης.  

 

Η Ελλάδα έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει με συνέπεια ένα πρόγραμμα ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης και για τη θέση της χώρας μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στόχος ήταν και είναι να ακουστεί δυνατά η φωνή, οι προτάσεις, οι αγωνίες και οι ανησυχίες των πολιτών, ιδιαίτερα της νεολαίας και εκείνων που κατοικούν στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, για κάτι που τους αφορά άμεσα. Για κάτι που επηρεάζει την καθημερινότητά τους και διαμορφώνει τις προοπτικές προόδου της χώρας συνολικά αλλά και του κάθε πολίτη της ατομικά. Πάνω από 30 εκδηλώσεις ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου διοργανώθηκαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας τα δύο τελευταία χρόνια. Πάνω από 200 φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία δεν έχει φτάσει στο τέλος της, καθώς στόχος μας είναι ο διάλογος για την Ευρώπη να είναι συνεχής, έντονος και παραγωγικός.

 

Μάλιστα ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβώνας –η οποία, όπως έχουμε ήδη δηλώσει, θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν- καθώς και της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών τον Ιούνιο του 2009, θα ξεδιπλωθεί στη χώρα μας στο επόμενο διάστημα σειρά δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων και την πιο ενεργό συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Στόχος μας είναι να πάμε την Ευρώπη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.