Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων (βίζα) και την επανεισδοχή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης δήλωσε τα εξής:

"Η ολοκλήρωση των συμφωνιών αυτών αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις Ε.Ε.- Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας μας. Είναι προφανές πως η διευκόλυνση της κινητικότητας για ορισμένες κατηγορίες πολιτών της Ε.Ε. και της Ρωσίας χωρίς περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια συμβάλλει ουσιαστικά στην επαφή των λαών, στην ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και δίνει νέα ώθηση στον τουρισμό και στις εγχώριες οικονομίες. Η συμφωνία για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων (βίζες) θα κάνει τα ταξίδια από και προς τη Ρωσία πιο απλά, πιο εύκολα και πιο οικονομικά, για τις κατηγορίες αυτές των πολιτών.

Πρέπει να καταστεί σαφές πως η συμφωνία απλοποιεί μια σειρά από διαδικασίες για την παροχή βίζας, για συγκεκριμένες και μόνο, ειδικές κατηγορίες πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας των οποίων διευκολύνει την είσοδο και την ακώλυτη παραμονή στην χώρα μας. Η συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ μετά την κύρωσή της και από τα 25 εθνικά κοινοβούλια των κρατών – μελών της Ε.Ε. καθώς και τη Ρωσική Δούμα, αναμένουμε να κομίσει πολλαπλά οφέλη στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, καθώς και πέραν των παραδοσιακών μορφών τουρισμού.

Μετά τη θέση της σε ισχύ η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τη δυναμική στον τουρισμό μας αλλά και την προσπάθειά μας να αναδείξουμε συνολικά τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας, τον πολιτισμό και την οικουμενικότητα των αξιών της. Αναμένεται, δε, να κομίσει οφέλη και σε ειδικές μορφές τουρισμού καθώς διευκολύνει μεταξύ άλλων τον συνεδριακό και πολιτιστικό τουρισμό, στους οποίους η κυβέρνησή μας επενδύει με πρόγραμμα και στόχευση.

Η θετική αυτή κατάληξη δικαιώνει απόλυτα την πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να θέσει το ζήτημα ως προτεραιότητα και να διεκδικήσει μέσα από συστηματική προσπάθεια και εντατική διαπραγμάτευση την επίλυσή του. Χτίσαμε συνεργασίες και πιέσαμε  προς την κατεύθυνση της ταχείας υιοθέτησης του κειμένου της συμφωνίας από τους ευρωπαίους εταίρους μας. Και αυτό γιατί άλλα κράτη  είχαν ήδη συνάψει ειδικές διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία κατά τα προηγούμενα έτη, φέρνοντας τη χώρα μας σε μειονεκτική θέση.  Δυστυχώς, η πολιτική αδράνεια και το γεγονός ότι η ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού βρισκόταν  "στα αζήτητα" της προηγούμενης ηγεσίας, είχαν στερήσει από τη χώρα μας τα αντίστοιχα οφέλη.  Τώρα καλύπτεται πλέον αυτό το κενό. Δουλεύουμε συστηματικά, αλλάζουμε νοοτροπίες, αλλάζουμε ταχύτητες.

Για πρώτη φορά εδώ κι ενάμιση χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών, συστρατεύθηκε στη συλλογική κυβερνητική προσπάθεια για να κερδίσουμε το στοίχημα της τουριστικής ανάπτυξης. Επικουρικά, βέβαια, στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων και στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν, υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική που αφορά στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, στη βελτίωση των παρεχόμενων από τις Προξενικές μας Αρχές υπηρεσιών, στην ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και στο άνοιγμα  διπλωματικών δρόμων για νέες σημαντικές τουριστικές αγορές.

Δώσαμε λοιπόν δείγματα γραφής και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια συνέπεια. Κρατάμε το τιμόνι γερά προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε κάθε χαραμάδα ευκαιρίας. Έχουμε την αδιαπραγμάτευτη βούληση  να συμβάλουμε στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού με στόχο την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε."