Στιγμιότυπο από την ομιλία του Υφυπουργού στο 2o Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού Ρόδου, 10-11-06

 Ενισχύουμε την τουριστική ανάπτυξη
Εργαζόμαστε για τη διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών στη χώρα, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, καθώς τα σύνορά μας αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Το Υπουργείο Εξωτερικών συστρατεύεται στην κυβερνητική προσπάθεια για τη στρατηγική ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος και επικουρεί το έργο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τα μέσα μας για να το επιτύχουμε είναι η αξιοποίηση κάθε όρου της Συνθήκης Schengen. Η συνθήκη Schengen καταργεί τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών – Schengen, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων (και άρα και τον τουρισμό) στο εσωτερικό της Ε.Ε. Θεσπίζει, όμως παράλληλα ένα αυστηρότατο και κοινό για όλα τα κράτη- μέλη καθεστώς ελέγχου της εισόδου πολιτών τρίτων χωρών, με σκοπό να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από τη λαθρομετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, κλπ. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις υποχρεώσεις της χώρας μας για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων, δεδομένου ότι τα εθνικά μας συμφέροντα είναι ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

Εμείς:

Εγκαινιάζοντας το Ελληνικό Γενικό προξενείο στην Τάμπα, Φλόριντα 17-04-07

1.  Αναδιαρθρώνουμε  και εξορθολογίζουμε  την ελληνική προξενική παρουσία ανά τον κόσμο. Ενισχύουμε τις προξενικές  αρχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο όγκο εργασίας με επιπλέον προσωπικό (Μόσχα, Κίεβο, Βελιγράδι, Σμύρνη). Προχωρήσαμε στη μετεγκατάσταση προξενικών και διπλωματιών αρχών όπου κρίθηκε απαραίτητο (Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη, Ουάσιγκτον) ενώ ιδρύσαμε νέες σε περιοχές με έντονο ελληνικό στοιχείο και σε αναδυόμενες τουριστικές αγορές [Τάμπα/Φλόριντα, Σαγκάη, Γκουανγκζού (Καντόνα), Μοναστήρι]. Στο πλαίσιο της πολιτικής θεωρήσεων και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που έχουν δοθεί στις Προξενικές Αρχές μας, εφαρμόζονται πλέον τα εξής:

α. Έκδοση των θεωρήσεων εντός 72 ωρών το αργότερο. Ο χρόνος αυτός είναι από τους πλέον ανταγωνιστικούς μεταξύ των εταίρων μας και είναι απαραίτητος, προκειμένου να διενεργείται ο ενδελεχής προβλεπόμενος έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
β. Χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των αιτούντων, προκειμένου περί ταξιδιωτών καλής πίστης ή όταν μεσολαβούν εγκεκριμένα ταξιδιωτικά πρακτορεία.
γ. Χρήση της δυνατότητας χορήγησης θεωρήσεων μακράς διάρκειας και πολλαπλών εισόδων σε καλής πίστης ταξιδιώτες (επιχειρηματίες, άτομα εγνωσμένου οικονομικού και κοινωνικού κύρους, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, κτλ), οι οποίοι πληρούν, βεβαίως, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με τα μέτρα αυτά έχουμε επιτύχει τη μείωση της ταλαιπωρίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων θεώρηση εισόδου και τη δραστική μείωση του φαινομένου με τις  «ουρές» έξω από τα Προξενεία μας.
δ. Καθιέρωση τακτικών επαφών των επικεφαλής των προξενικών αρχών με φορείς της προξενικής τους περιφερείας για την προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων.
ε. Θεσμοθέτηση δύο τουλάχιστον κατ’ έτος προξενικών συσκέψεων, υπό τη αιγίδα της οικείας Πρεσβείας για θέματα πολιτικής θεωρήσεων, με σκοπό το συντονισμό δράσης, την ανταλλαγή εμπειριών, την επίλυση δυσχερειών και προβλημάτων, επιδιώκοντας πάντα την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων.

Με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Hua Jianmin o οποίος πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στη Ρόδο και Λίνδο έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού,
Λίνδος 01-02-07

2. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Ρωσία για τη συμφωνία διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων και τη συμφωνία επανεισδοχής, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται εντός του α΄ εξαμήνου του 2007, αλλά και για τη μονογραφή παρόμοιας συμφωνίας με την Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα διαφώνησε και στο τέλος καταψήφισε Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αναπροσαρμογή των διοικητικών τελών διεκπεραίωσης αιτήσεων θεωρήσεων από 35 σε 60 ευρώ. Με συστηματικές προσπάθειες πετύχαμε αφ’ ενός να αναβληθεί η εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης για την 1.1.2007, αντί για την 1.5.2006, όπως  ήταν η αρχική πρόταση και αφ’ ετέρου η σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. [Απόφαση 2006/440/ΕΚ της 1ης.06.06] να περιλαμβάνει προβλέψεις εξαιρέσεων και δυνατότητα καταβολής μειωμένου τέλους ή πλήρους απαλλαγής για μια σειρά περιπτώσεων.  Στην Απόφαση αυτή, κατόπιν επιμονής της Ελλάδος, προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την αύξηση του τέλους θεωρήσεων, τουλάχιστον μέχρι 1.1.2008, των πολιτών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία & Π.Γ.Δ.Μ.), καθώς επίσης και της Μολδαβίας, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβουλίου, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων και επανεισδοχής. Από την αύξηση του τέλους εξαιρούνται επίσης οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί πολίτες, καθώς οι χώρες τους έχουν καταλήξει ήδη σε συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων με την Ε.Ε. όπως προαναφέρθηκε.
 
3. Αναλαμβάνουμε διπλωματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους πρόσβασης σε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα της Κινεζικής τουριστικής αγοράς.

4. Χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας και διόδους επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με μηχανισμούς ενημέρωσης και κοινές πρωτοβουλίες, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις μεγάλες ευκαιρίες που συνεπάγονται οι νέες ευκαιρίες για την τουριστική ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα και το Ν. Αιγαίο. 

 Παλιροϊκό κύμα
Στην πρόσφατη ανθρωπιστική τραγωδία εξαιτίας του παλιροϊκού κύματος (τσουνάμι) στην Ταϋλάνδη, το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιήθηκε άμεσα. Γεγονός με έντονο συμβολισμό και ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το πρώτο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στις πληγείσες περιοχές ήταν ελληνικό. Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, οι τοπικές διπλωματικές και προξενικές αρχές μας, έσπευσαν να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις σε 24ωρη βάση και για αρκετές ημέρες. Συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συνδράμαμε στην επιστροφή πολιτών και από άλλα μέλη-κράτη της Ε.Ε. Χωρίς όμως την πραγματικά άμεση και γενναιόδωρη ανταπόκριση του ελληνικού λαού, κάθε συνδρομή θα ήταν λίγη. Χάρις στην ανιδιοτελή προσφορά του έλληνα πολίτη, η Ελλάδα καταγράφηκε ως μία από τις πρώτες χώρες στην προσφορά υλικής βοήθειας στην περιοχή.

Mε τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη κατά την συνάντηση τους με τους ναυτικούς που εκρατούντο μέχρι πρόσφατα στο Πακιστάν, 23-04-04

 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο/ναυτικοί
Τόσο στην τραγωδία με το τσουνάμι, όσο και στις περιπτώσεις των Ελλήνων ναυτικών που κρατούνταν στο εξωτερικό, αποδείξαμε ότι διαθέτουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Η περίπτωση της απελευθέρωσης των Ελλήνων ναυτικών μας από τις φυλακές του Πακιστάν, μετά από συνεργασία με τους εταίρους μας στην ΕΕ και έντονες διαβουλεύσεις με την Πακιστανική πλευρά, καταδεικνύει του λόγου το αληθές. Για τη μεταφορά των Ελλήνων ναυτικών από το Ισλαμαμπάντ μετέβησαν με το κυβερνητικό αεροσκάφος ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βαληνάκης. 

επιστροφή ->