Υπηρεσία Ενημέρωσης

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2005

Ο αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ι. Βαληνάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Μουσουρούλη, συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με την αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική Επίτροπο κα Danuta Hubner.

Το θέμα της συνάντησης, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, ήταν οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007 – 2013. Ο κ. Βαληνάκης παρουσίασε εκτενώς τις ελληνικές θέσεις :

– Στήριξη της πρότασης της Επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές που για την Ελλάδα αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό όριο.
(Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή προτείνει ως οροφή δαπανών το 1,24 του Κοινοτικού ΑΕΠ και 33% των συνολικών δαπανών για κάλυψη της πολιτικής συνοχής για την οποία η χώρα μας έχει έντονο ενδιαφέρον).

-Δίκαιη κατανομή του δημοσιονομικού βάρους της διεύρυνσης μεταξύ όλων των κρατών-μελών

-Συνέχιση, τουλάχιστον με την ίδια ένταση, της πολιτικής συνοχής.

– Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί του θέματος, ει δυνατόν, έως τον Ιούνιο τρέχοντος έτους.

Οι δύο συνομιλητές συνέκλιναν στην εκτίμηση ότι η διαπραγμάτευση για την οριστική συμφωνία είναι δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά, λαμβανομένης υπόψη, μεταξύ άλλων, της ανελαστικής, στο στάδιο αυτό, θέσης των κρατών-μελών που είναι οι "καθαροί συνεισφορείς" (net contributors) στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι χώρες αυτές προτείνουν ως οροφή των δαπανών το 1% του κοινοτικού ΑΕΠ, έναντι του 1,24% που προτείνει η Επιτροπή. Η οροφή αυτή του 1% αντιπροσωπεύει πρακτικά για την Ελλάδα ποσό περί τα 12 δισ. ευρώ, έναντι 22 δισ. ευρώ που θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα στην περίπτωση που υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη η πρόταση της Επιτροπής.