Διευκρίνιση με αφορμή δημοσιεύματα με παρερμηνείες

via twitter