Τέταρτη, 14 Ιουλίου 2004

Συσκέψεις για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα συνεκλήθησαν σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Βαληνάκη και τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Αναστάσιο Λιάσκο.
Με τη συμμετοχή των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζα, Δημοσίας Τάξης κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου, των Προέδρων της Ένωσης των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου των Εξωτερικών, εξετάστηκαν τρόποι για την μεγιστοποίηση της συμβολής του ΥΠ.ΕΞ στην άσκηση της τουριστικής διπλωματίας και την ενίσχυση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων είναι η πρώτη φορά που συγκαλείται τέτοια ευρεία σύσκεψη αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα του τουρισμού -της πιο σημαντικής βιομηχανίας που διαθέτει η Ελλάδα. 

Σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΞ που τέθηκαν κατά τη σύσκεψη ο κ. Βαληνάκης τόνισε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΞ για την δραστηριοποίηση των υπηρεσιών του και σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη υπάρχει η ανάγκη (α) να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό τα προξενεία εκείνα στα οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος ζήτησης θεωρήσεων, (β) να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες και να υπάρξει συντονισμός των αρμόδιων αρχών ώστε να ανοίξουν νέα προξενεία σε νέες και δυναμικές αγορές (π.χ. Κίνα) για τον ελληνικό τουρισμό και (γ) να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις στις περιπτώσεις εκείνες που έπειτα από ελέγχους προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας εμπλοκή σε φαινόμενα παράνομης έκδοσης θεωρήσεων κλπ.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αποφασιστικότητά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΕΞ να αντιμετωπίσει ριζικά, αποτελεσματικά και άμεσα τα φαινόμενα της διαφθοράς στον τομέα των θεωρήσεων που έχουν αντίκτυπο στον κλάδο του τουρισμού.

Επίσης οι κ.κ. Βαληνάκης και Λιάσκος μαζί με τους υφυπουργούς Ρεγκούζα, Μαρκογιαννάκη, Κωνσταντόπουλο, μετείχαν σε ειδική σύσκεψη προκειμένου να εξετάσουν δέσμη μέτρων για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεων τουριστών για τη λήψη θεώρησης (visa) ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση προς τη Βόρειο Ελλάδα και το νομό Πιερίας και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι των κομμάτων, ο Νομάρχης, εκπρόσωποι της α’βαθμιας αυτοδιοίκησης, των τοπικών παραγωγικών τάξεων, και των τουριστικών φορέων Πιερίας.