Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Βαληνάκη για τον συντονισμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (πρώην Διαβαλκανικής). Η σύσκεψη έλαβε χώρα στα Γραφεία της Γραμματείας της Ελληνικής Προεδρίας στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αξιολόγηση όλου του φάσματος των δράσεων που έχει ανακοινώσει η Ελληνική Προεδρία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων. Συζητήθηκαν επίσης και θέματα οργανωτικής φύσεως σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουλίου έλαβε χώρα η πρώτη επί Ελληνικής Προεδρίας συνάντηση των Πολιτικών Διευθυντών της Διαδικασίας, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητές της καθώς και το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει υπό τον τίτλο "Γείτονες σε συνεργασία". Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας προγραμματίζονται τρεις σύνοδοι Υπουργών Εξωτερικών, συναντήσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δημοσίας Τάξης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών, καθώς και μία συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των δέκα χωρών. Οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν με τη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών/Κυβερνήσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2006 .

Ο κ. Βαληνάκης τόνισε ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί σημαντική παράμετρο της βαλκανικής μας στρατηγικής, αλλά και της πολιτικής της Ε.Ε. στην περιοχή. Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί το μόνο "γηγενές" σχήμα συνεργασίας, προερχόμενο αποκλειστικά από τις χώρες των Βαλκανίων, και σταδιακά αναδεικνύεται στην "οργανωμένη φωνή" της περιοχής. Η δραστηριοποίηση της Ελληνικής Προεδρίας κινείται εντός του γενικότερου πλαισίου της στρατηγικής μας να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια από αυτό που ήταν παλιά, δηλαδή η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, σε μια ευρωπαϊκή γειτονιά . Αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες των χωρών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα υπό τους όρους και τα προαπαιτούμενα που τίθενται από την πλευρά της Ε.Ε.  Βεβαίως, κάθε κράτος, επισήμανε ο Υφυπουργός, προχωρά στην ευρωπαϊκή του πορεία με διαφορετικούς ρυθμούς, άλλο με γρηγορότερους και άλλο με βραδύτερους. Προσέθεσε δε, ότι βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, μεταφορών, ενέργειας, δικαιοσύνης και η προσαρμογή της Διαδικασίας στις νέες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στην κατεύθυνση αυτή η Ελληνική Προεδρία επιδιώκει να  προωθήσει τη θεσμική ενίσχυση της Διαβαλκανικής. Η πρόθεση της χώρας μας να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση έγινε θετικά αποδεκτή και από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας στο Βουκουρέστι.

Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης των Δυτικών Βαλκανίων, κ. Richard Zink, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία και το έργο της Υπηρεσίας. Ο κ. Βαληνάκης υπογράμμισε τη σταθερή υποστήριξη της χώρας μας στην Υπηρεσία και στο έργο που επιτελεί εν όψει και της αρνητικής στάσης που παρατηρείται από ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά το μέλλον της.

Ο κ. Βαληνάκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον Επικεφαλής της Εναλλακτικής Έδρας του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,  ο οποίος τον ενημέρωσε για τις δράσεις του Συμφώνου Σταθερότητας που αφορούν τις Βαλκανικές χώρες και υποβοηθούν την ενταξιακή πορεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.