ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βαρσοβία, 16 Μαΐου 2005

Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής συμμετείχε σήμερα στις συνεδριάσεις της 3ης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχε ως θέμα την ευρωπαϊκή ενότητα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Τον κ. Καραμανλή συνόδευαν στη Βαρσοβία ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης και η Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κα Έλσα Παπαδημητρίου. Ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Βαρσοβία, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης κατά σειρά που πραγματοποιείται στην ιστορία του οργανισμού.

Μετά το άνοιγμα προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που απασχόλησε τη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης το 1993, και την ανάγκη εμπέδωσης της δημοκρατίας στα νέα κράτη μέλη, που αποτέλεσε το αντικείμενο της Συνόδου του Στρασβούργου το 1997, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η 3η αυτή Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται, προκειμένου να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στόχοι και προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

To ζητούμενο για το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι να αφουγκραστεί τις νέες απαιτήσεις των κοινωνιών μας και να ενισχύσει το σημαντικό ρόλο του στην αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων. Αντικείμενο επομένως των σημερινών συζητήσεών μας αποτελούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως, μεταξύ άλλων, η τρομοκρατία, η προστασία των μειονοτήτων, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η μετανάστευση, κ.α.

Η σημαντικότερη, ίσως, αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στη συνάντησή μας αυτή επιβεβαιώσαμε και υπογραμμίσαμε τη σημασία αυτών των θεμέλιων λίθων για μια δημοκρατική κοινωνία στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να προβάλει και να προστατεύσει τον πρωταρχικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ευρωπαϊκή σκηνή ως ο πλέον αρμόδιος οργανισμός επιφορτισμένος με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών.

Ένα εκ των μεγαλυτέρων επιτευγμάτων των ευρωπαϊκών λαών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέρος των συζητήσεών μας εδώ απασχόλησε και η προσπάθεια αναμόρφωσης του Δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις ιδρυτικές αρχές και αξίες και στην αμερόληπτη και ταχεία εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Ο μη σεβασμός και η άρνηση ορισμένων κρατών να εκτελέσουν χωρίς όρους και αμέσως ορισμένες από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, όπως για παράδειγμα  η διετής αναστολή της απόφασης της υπόθεσης της κας Λοϊζίδου, θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των αποφάσεων του Δικαστηρίου και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει πάντα να φέρει εις πέρας την αποστολή του χωρίς παρεκκλίσεις ως  η συνείδηση των Ευρωπαϊκών λαών σε ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Είχα, τέλος, την ευκαιρία να συναντηθώ στο περιθώριο της Συνόδου με τους ομολόγους μου της Σλοβενίας, κ. JanezJansa, και της Πορτογαλίας, κ. JoseSocrates, με τους οποίους συζητήσαμε κυρίως θέματα του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, κ. Yuschenko, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις για μια σειρά θεμάτων, τόσο διμερών όσο και διεθνών».