Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, είχε σήμερα συνάντηση με την Πρόεδρο της Ιταλικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Σένγκεν, Εuropol και Μετανάστευσης, κα Margherita Boniver, όπως επίσης και με άλλα μέλη της ίδιας Επιτροπής. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, δεδομένης της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Κύπρος μέσω της δημιουργίας του Quattro Group, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του κοινού αυτού προβλήματος.
«Το ζήτημα της αλληλεγγύης είναι θεμελιώδες» δήλωσε ο κ. Βαληνάκης μετά το πέρας της συνάντησης, αναφερόμενος στις προσπάθειες καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας ότι: «πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό και των άλλων που το αντιμετωπίζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό και βεβαίως μια κατανομή των βαρών που επωμίζονται χώρες, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, που δέχεται αυξημένη εισροή παράνομων μεταναστών».
 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης στη χώρα μας και ιδιαίτερα στις ακριτικές, νησιωτικές περιοχές της, επισήμανε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών από πλευράς του. Ο κ. Βαληνάκης αναφέρθηκε στην ελληνική πρόταση κατά το τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την περασμένη Δευτέρα, για τη συμπερίληψη του θέματος της παράνομης μετανάστευσης στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου. Πρόταση, η οποία υποστηρίχθηκε από αρκετές χώρες. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση του ρόλου της FRONTEX, της ειδικής υπηρεσίας των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων και στην κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση ΠΟΣΕΙΔΩΝ που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά μήκος των ελληνικών ακτών.
Τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής και ειδικά με την Τουρκία δήλωσε ότι: «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πιέσουμε έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι συμφωνίες επανεισδοχής» ενώ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται για τη σύναψη σχετικών συμφωνιών στο πλαίσιο της ΕΕ.
 
«Όλες οι πρωτοβουλίες μας έχουν έναν στόχο» κατέληξε ο κ. Βαληνάκης. «Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα αυτόματα, γίνονται όμως βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση».