Πρωτολογία

Θα ήθελα ευθύς εξαρχής  να υπογραμμίσω ότι οι δραστηριότητες του Τουρκικού Γενικού Προξενείου στην Κομοτηνή πρέπει να συμβαδίζουν με τη διεθνή πρακτική και τις πρόνοιες τους διεθνούς δικαίου που διέπουν τις προξενικές σχέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν και δεν γίνονται αποδεκτές συμπεριφορές εκτός αυτού του πλαισίου.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο τώρα, θα ήθελα να τονίσω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση – και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που οφείλουμε να εκπέμπουμε προς κάθε κατεύθυνση – ότι η Ελλάδα εφαρμόζει με συνέπεια στη Θράκη την αρχή της ισονομίας και ισοπολιτείας, όλων των πολιτών της.

Η πολιτική αυτή διέπεται από το σεβασμό των Συμφωνιών της Λωζάννης και των διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη διαφυλάσσονται πλήρως και προστατεύονται αποτελεσματικά σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία και πολιτεία. Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει ειδικά μέτρα υπέρ της μουσουλμανικής μειονότητας, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη της μειονότητας συμμετέχουν στην πολιτική ζωή τόσο στο εθνικό όσο και στο τοπικό επίπεδο, μιλούν τις γλώσσες τους,  ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και  τηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι είναι σημαντική η αποδεδειγμένη βούληση της ελληνικής πολιτείας να τεθεί η Θράκη και η ανάπτυξή της στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Και αυτό συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια και με συνέπεια.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της Θράκης να καταστεί ακόμη πιο ουσιαστική στηριζόμενη σε ολόκληρο το δυναμικό της, στην πλήρη αξιοποίηση όλων των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Πρέπει να στηριχθεί πάνω απ’ όλα στους ανθρώπους της, ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα, καταγωγή και πολιτισμό. Προωθούμε τον στόχο αυτό με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Τον προωθούμε όχι στα λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Δημιουργούμε νέες προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης για τα μέλη της μειονότητας έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν – στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους – στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Με τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, η κυβέρνησή μας προωθεί μία σύγχρονη ευρωπαϊκή μειονοτική πολιτική που απομονώνει ακραία στοιχεία και ακυρώνει κάθε απόπειρα κακόβουλης έξωθεν επιρροής.

Δευτερολογία

Θεωρώ ότι ήμουν απόλυτα συγκεκριμένος και σαφής. Οι δραστηριότητες του Τουρκικού Γενικού Προξενείου στην Κομοτηνή που δεν συμβαδίζουν με τη διεθνή πρακτική και τις σχετικές πρόνοιες τους διεθνούς δικαίου δεν γίνονται αποδεκτές. Όταν παρατηρούνται δραστηριότητες, κινήσεις και δημόσιες δηλώσεις χωρίς μέτρο και υπερβαίνουν ως εκτροπή το σαφές πλαίσιο, που σας περιέγραψα, η ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες προς την τουρκική πλευρά, και στέλνουν τα κατάλληλα, για την περίσταση αυτή, μηνύματα.

H πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούν με την επιβαλλόμενη προσοχή την κατάσταση και, όταν χρειάζεται, παρεμβαίνουν με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

Όμως, θα ήθελα να επιμείνω, ότι το σημαντικό ζήτημα που ακυρώνει καθημερινά τις όποιες απόπειρες παρεκτροπής από τα διεθνώς ισχύοντα, είναι η γενικότερη μεινοτική πολιτική μας. Μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή,  μειονοτική πολιτική που οδηγεί με σταθερό ρυθμό στην πλήρη ένταξη της μειονότητας στον πολιτικό, κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της Θράκης.

Μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με δημοκρατικό όραμα, τολμηρά βήματα και βεβαίως χωρίς τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος.

Η συνέπεια της πολιτικής της ελληνικής πολιτείας, σε όλες τις πτυχές της, στη Θράκη επ’ ουδενί λόγω επηρεάζεται, πολλώ δε μάλλον ακυρώνεται, από παρεκτροπές, όποτε αυτές συμβαίνουν.      

Κλείνω με το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν επιδέχεται παρερμηνειών και παρανοήσεων.
Η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει ισότιμα και στηρίζει όλες τις συνιστώσες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι ούτε ζητούν, ούτε χρειάζονται αυτόκλητους συνηγόρους. Κανείς δεν μπορεί, όσο κι αν το επιδιώξει, να εκμεταλλευτεί τις όποιες ανησυχίες και τυχόν καθημερινά προβλήματά τους, όπως άλλωστε ισχύει για όλους. Ζουν ειρηνικά με τους άλλους Έλληνες πολίτες. Προοδεύουν οικονομικά και κοινωνικά σε πλήρη ισοτιμία, ως πολίτες μιας Ευρωπαϊκής χώρας και απολαμβάνουν ταυτόχρονα τα σημαντικά και απτά οφέλη του ευρωπαϊκού τους διαβατηρίου.