Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 6η Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των Μεσογειακών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης «Ομάδας της Ελιάς», που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου στην Ταορμίνα. Η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και ειδικότερα ζητήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση, η ενεργειακή ασφάλεια και η Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, αναμένεται να απασχολήσουν τις εργασίες της Συνόδου.