Πέμπτη, 22 Απριλίου 2004

Με την ευκαιρία της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της υποψηφιότητας της Κροατίας, ο ΥΦΥΠΕΞ αρμόδιος για Ευρωπαϊκά θέματα κ. Γ. Βαληνάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 "Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το θετικό περιεχόμενο της γνωμοδότησης της Επιτροπής επί της αίτησης ένταξης της Κροατίας στην Ε.Ε., η οποία είχε κατατεθεί στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2003, κατά την Ελληνική Προεδρία. Αποτελεί ιστορική στιγμή για τη γειτονική μας χώρα, αλλά και σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία η Ελλάδα υπεστήριξε και υποστηρίζει σταθερά. Ταυτόχρονα, καταδεικνύεται η επιτυχία της πολιτικής της Ε.Ε. στην περιοχή και η πρόοδος που έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσω της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η αναβάθμιση της οποίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η ελληνική κυβέρνηση συμμερίζεται στις επισημάνσεις και τα συμπεράσματα της γνωμοδότησης της Επιτροπής. Θα απαιτηθεί συνέχεια και ένταση των προσπαθειών της Κροατίας για την επίτευξη των γνωστών και συγκεκριμένων στόχων που επισημαίνονται από την Επιτροπή, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της μελλοντικής ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια της κυβέρνησης και του λαού της Κροατίας ευχόμαστε καλή επιτυχία, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός της, όπως και όλων των χωρών της περιοχής, που έχουν προοπτικά θέση στην Ευρωπαϊκή οικογένεια".