ΥΦΥΠΕΞ με ΥΦΥΠΕΞ Ισπανίας Μπ.Λεόν στις 3 Μαΐου 2007