Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Βαληνάκη στην τιμητική τελετή των Tommy Koh και Thomas Mensah στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ροδιακής Ακαδημίας του Δικαίου της Θάλασσας

Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου

Ρόδος, 18/07/2007

Κυρίες και Kύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση και να συγχαρώ το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου για το σημαντικό έργο του. Δυστυχώς, υποχρεώσεις προγραμματισμένες από καιρό δεν μου επιτρέπουν να είμαι απόψε μαζί σας. Η Ροδιακή Ακαδημία, η οποία πλέον αποτελεί θεσμό στα διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα, συνιστά έναν από τους πιο αξιόλογους πυρήνες ακαδημαϊκού διαλόγου, διδασκαλίας και έρευνας για τους σημαντικούς κλάδους του δικαίου της θάλασσας και του ναυτικού δικαίου. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Αιγαίου αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες, ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσει στο εσωτερικό και το εξωτερικό, προβάλλει τις νησιωτικές περιοχές και συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξή τους. Αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά καθώς ο θεσμός αυτός λειτουργεί στο νησί της Ρόδου, όπου κατά την αρχαιότητα, με την ανάπτυξη της ναυτιλίας και την ανάγκη για ναυτικούς νόμους γεννήθηκε ο περίφημος «Νόμος Ροδίων Ναυτικός». Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι ένα κράτος βαθιά προσηλωμένο στο Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω των εργαλείων που αυτό παρέχει. Σε αυτές τις σταθερές αρχές βασίζεται η πολιτική μας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 είναι θεμελιώδης. Η Σύμβαση σήμερα περισσότερο από ποτέ παραμένει επίκαιρη, ιδιαιτέρως σ’ αυτή την περιοχή του κόσμου. Οι σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε εμβάθυναν το δίκαιο κι έδωσαν στη διεθνή κοινότητα ανεκτίμητης αξίας εργαλεία. Οι κανόνες που καθιερώθηκαν απ’ τη Σύμβαση για την επίλυση των διαφορών και τα σχετικά όργανα που προβλέπονται αποτελούν σήμερα ένα βασικό κορμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πνεύμα μετέχουμε δυναμικά στη διαμόρφωση της νέας Ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Θάλασσα, της οποίας η Σύμβαση αποτελεί βάση, και μάλιστα πέρσι διοργανώσαμε εδώ στη Ρόδο τη Συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της Θάλασσας στοχεύει μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο να προσεγγίσει συνολικά τις πολιτικές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το θαλάσσιο χώρο. Σήμερα είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής γιατί τιμώνται δύο εξέχουσες προσωπικότητες: · Ο κ. Tommy Koh, με το πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του και τη σημαντική συνεισφορά του στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. · Ο κ. Thomas Α. Mensah, ο πρώτος Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Θάλασσας για την περίοδο 1996-1999, ο οποίος συνέβαλε στην εδραίωση του δικαίου της θάλασσας με το επιστημονικό και δικανικό του έργο. Εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους τιμώμενους καλεσμένους μας για τη σημαντική συνεισφορά τους και την παρουσία τους εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ