Δεν πάμε σε Συνόδους ΕΕ ή ΝΑΤΟ απλά για να «θέτουμε τα θέματα» αλλά για να επιτυγχάνουμε εθνικά κέρδη, δηλ. τους στόχους μας. Αυτοί είναι: 1)για τη Βόρεια Μακεδονία η συμμόρφωσή της ή η επιβολή κυρώσεων από το ΝΑΤΟ αφού με συμφωνία-πακέτο εντάχθηκε. 2) Ως προς την Αλβανία ο στόχος μας είναι η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η αναγνώριση της εκλογής του Φ.Μπελέρη στη Χειμάρρα κι όχι ο τελευταίος απλά να «θέτει το θέμα» στο Ευρωκοινοβούλιο…