Βάσει της αρχής του διεθνούς δικαίου pacta sunt servanda (οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται) ορθά η χώρα μας σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως είχε νωρίτερα αφήσει την Αλβανία να ακυρώσει μονομερώς τη Συμφωνία ΑΟΖ Κ.Καραμανλή- Σ.Μπερίσα του 2009 και υποστήριξε τη χωρίς ιδιαίτερους όρους είσοδο των γειτόνων μας στην ΕΕ. Η απουσία έγκαιρης αντίδρασης στέλνει λανθασμένα μηνύματα αποθράσυνσης σε χώρες οι οποίες θεωρούν ότι μπορούν να αδιαφορούν για τις θέσεις μας ενώ ζητούν την ψήφο μας για να ενταχθούν στην ΕΕ…Στην Ένωση δεν μπορεί να έχουν θέση τέτοιες συμπεριφορές.