Τα Δωδεκάνησα στο νέο σκηνικό Ελλάδας-Τουρκίας – Συνέντευξη στο TV KOSMOS στην Ν. Μπίλλη 20.05.2022