Συνέντευξη, Το Βήμα της Κυριακής, στις 22 Νοεμβρίου 2015

 

 

scan 3 c