Συνέντευξη: Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης 01.03.22