Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με Πρόεδρο ΣΕΤΕ στις 29 Μαρτίου 2007