Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με Πρόεδρο Γερουσίας Ρουμανίας στις 14 Ιουνίου 2007