Συνάντηση του ΥΦΥΠΕΞ με τον Γ.Γ του ΟΑΣΕ στην Ρόδο στις 1 Οκτωβρίου 2004