Συναντήσεις ΥΦΥΠΕΞ, κ. Γ. Βαληνάκη, με Επίτροπο Αλιείας & Ναυτιλιακών Υποθέσεων κ. J. Borg και Πορτογάλο Υφυπουργό κ. M. Gomes (2007-04-19)

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2007

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Επίτροπο Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων κ. Joe Borg, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κρατών–μελών της Ε.Ε., που πραγματοποιείται στη Ρόδο στις 19 και 20 Απριλίου 2007 με θέμα «Νέα Πολιτική της Ε.Ε. για τη Θάλασσα: Ποιότητα Ζωής και Ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές».

Ο κ. Βαληνάκης και ο κ. Borg συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη θάλασσα μετά το πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης, δηλαδή τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την Πράσινη Βίβλο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εν λόγω πολιτική.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Επίτροπο για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος και τη σημασία αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ελλάδα, μία χώρα που η οικονομία, η ανάπτυξη και ο πολιτισμός της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη θάλασσα.

Ο κ. Βαληνάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και θα αποτελέσει τη βάση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ώστε ιδιαίτερα οι απομακρυσμένες περιοχές να εισέλθουν σε μία τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός, στόχος παραμένει η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών που ζουν από τη θάλασσα.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε κατ’ιδίαν συνάντηση και με τον Πορτογάλο Υφυπουργό κ. Mira Gomes, ενόψει της ανάληψης από την Πορτογαλία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2ο εξάμηνο του 2007.

Οι δύο Υφυπουργοί, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της πορτογαλικής Προεδρίας, συζήτησαν το ζήτημα της επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών-μελών της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης από τη θάλασσα. Ο κ. Βαληνάκης τόνισε τη σημασία της δημιουργίας μίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Πρόκειται για ελληνική πρωτοβουλία που είχε προτείνει ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής από τον Ιούνιο του 2004.