ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 7 2017  3.7

Συμμετοχή στην εκδήλωση “Ανάπτυξη από τη Θάλασσα, Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων” που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 3 Ιουλίου 2017 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.