Συμμετοχή με Πρωθυπουργό στην εκδήλωση για τα Δωδεκάνησα στις 29 Μαρτίου 2007