Συμμετοχή του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ .Γ. Βαληνάκη, στην Ευρω-Αφρικανική Υπουργική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (2006-07-11)

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, εκπροσώπησε σήμερα τη χώρα μας στην Ευρω-Αφρικανική Υπουργική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη στο Ραμπάτ, με τη συμμετοχή 60 ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών. Στη συνάντηση, επίσης, συμμετείχαν ο Επίτροπος κ. Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, όπως και η Επίτροπος κα Benita Ferrero Waldner, Αρμόδια για τις Εξωτερικές Σχέσεις.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής στη Μεσόγειο, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει στην καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης» δήλωσε ο κ. Βαληνάκης εξερχόμενος από το χώρο της συνάντησης.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «η Ευρω-Αφρικανική αυτή Διάσκεψη στο Ραμπάτ είναι ένα πρώτο βασικό βήμα για τη θεμελίωση μίας ουσιαστικής σχέσης των χωρών Ευρώπης και Αφρικής σε δράσεις μετανάστευσης και ανάπτυξης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, για όλες τις χώρες της περιοχής της Μεσογείου και ειδικότερα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο γεωγραφικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική», επισήμανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών.

«Η εξασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στον Βορρά και στο Νότο αποβαίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προς το δικό μας συμφέρον. Η Μεσόγειος είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό και οικονομικό σύνορο που χωρίζει τις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Κανένα άλλο σύνορο δεν χωρίζει λαούς με τόση μεγάλη διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στο επίπεδο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε δημοκρατικούς θεσμούς. Αξίζει να εργαστούμε συστηματικά και στοχευμένα ώστε η Μεσόγειος από διαχωριστικό σύνορο να γίνει θάλασσα συνεργασίας», ανέφερε ο κ. Βαληνάκης.

Και κατέληξε λέγοντας ότι «η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, η οικονομική ανάπτυξη και εν τέλει η ευημερία στις χώρες προέλευσης των μεταναστών δεν είναι απλά μία ρητορική και ηθική υποχρέωση των κοινωνιών μας. Είναι μία πολιτική προτεραιότητα για τον 21ο αιώνα».

Στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης στο Ραμπάτ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γ. Βαληνάκης, είχε σύντομες συναντήσεις με Ευρωπαίους ομολόγους του.