Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στις τελετές στην Ολυμπία στις 15 Αυγούστου 2004