Συμμετοχή του ΥφΥΠΕΞ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαρτίου 2004