Σύγκληση Διυπουργικής Σύσκεψης από τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Γ. Βαληνάκη (2006-07-24)

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, συγκαλεί Διυπουργική Σύσκεψη σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουλίου, και ώρα 13.30, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στόχος είναι ο περαιτέρω συντονισμός για τη σφαιρική και αποτελεσματικότερη προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.