Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στην υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΑSEAN στις 14 Μαρτίου 2007